Đào tạo trung cấp Chăn nuôi – Thú y đáp ứng nhu cầu của xả hội

0

Cung cấp nguồn nhân lực có năng lực có trình độ chuyên môn về chăn nuôi, bao gồm thực hiện các thao tác trong phòng thí nghiệm; xây dựng và thực hiện, chỉ đạo thực hiện các qui trình chăn nuôi cho các loài thú nông nghiệp; có hiểu biết về gen di truyền giống, thức ăn dinh dưỡng, nước uống và kỹ thuật chăn nuôi đối với các loài thú nông nghiệp; hiểu biết về thị trường chăn nuôi; kiến thức về tiếp thị, giao tiếp; có kiến thức về một số ngành liên quan gần như các bệnh thông thường của thú nuôi, chăn nuôi thú cảnh, nuôi thủy sản, trồng trọt. Người tốt nghiệp trung cấp chăn nuôi thú y đạt chuẩn đâu ra như sau:

11-1

Đào tạo trung cấp Chăn nuôi – Thú y đáp ứng nhu cầu của xả hội

Về Kiến thức :

– Có hiểu biết về pháp luật, về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, có kiến thức cơ bản để tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
– Nắm rõ những kiến thức cơ bản về giống, dinh dưỡng, bệnh học và dược lý trong ngành thú y.
– Có kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, chính sách chăn nuôi và luật Thú y, công tác khuyến nông
– Kiến thức tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên ngành

Kỹ năng :

– Có khả năng chẩn đoán, phòng ngừa, điều trị và kiểm soát dịch bệnh động vật;
– Có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành chăn nuôi – thú y.
– Có kỹ năng công tác khuyến nông

Thái độ:

– Có ý thức trách nhiệm công dân, có suy nghĩ hành động nghiêm túc với ngành, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, biết phân tích và giải quyết các vấn để nảy sinh trong thực tiễn công tác.
– Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đở đồng nghiệp. Cần cù và sáng tạo

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

– Làm việc tại các cơ sở, trạm, trại chăn nuôi- thú y trong và ngoài tỉnh;
– Các công ty thuốc thú y và thức ăn gia súc; các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm;
– Làm việc tại các cửa hàng thú y hoặc tham gia mạng lưới thú y cơ sở.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

– Học sinh có khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên ngành chăn nuôi hoặc thú y thông qua học liên thông cao đẳng chăn nuôi hoặc đại học theo quy định của nhà nước